Bedrijfsfilosofie

In 1971 is ons kantoor opgericht aan het Raadhuisplein 3 te Heer Maastricht door Breur Kostons en actief geweest onder de naam Accountancy Kostons. Sinds 2010 is het bedrijf voortgezet door de huidige eigenaar Harry Kuijpers als Kostons Kuijpers Administraties & Belastingen. Per juni 2019 is het bedrijf voorgezet onder de naam Kuijpers Administraties & Belastingen op de nieuwe locatie aan de Burgemeester Cortenstraat 37 te 6226 GP Maastricht. Ons bedrijf heeft een lange historie op het gebied van financieel en fiscaal bedienen van ondernemers uit alle branches in het midden en kleinbedrijf alsmede particulieren.

Onze Diensten

Kuijpers Administraties & Belastingen is een bedrijf waar dienstverlening voor particulieren, midden en kleinbedrijf voorop staat uitgevoerd door onze ervaren medewerkers. Wij bieden alle rechtsvormen aan met een compleet dienstenpakket. Eenmanszaken, BV's, V.O.F.'s en maatschappen laten door ons kantoor hun financiële administratie, loonadministratie en belastingaangiften verzorgen. Ook hebben wij veel particuliere cliënten, die jaarlijks terugkeren voor de aangifte inkomstenbelasting. Ook geven wij persoonlijk advies bij fiscale zaken. Digitaal werken biedt vaak gemak en efficiency, maar wanneer uw voorkeur uitgaat aan papier, sluiten wij aan bij uw wensen. Samen kunnen we overleggen wat het beste past bij uw organisatie. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste regels op ons gebied en.... de deur staat altijd open!

Werkzaamheden waarmee wij u graag van dienst zijn

Particulieren

 • Aangifte inkomstenbelasting P ‑ F ‑ M ‑ C biljetten
 • Voorlopige teruggave
 • Toeslagen aanvragen, wijzigen of stopzetten (Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget)
 • Aangifte erfbelasting
 • Schenk en schenkbelasting
 • Ondersteuning bij allerlei fiscale en financiële problemen

Ondernemers

 • Verzorgen gehele administratie o.a. inkoop, verkoop bank en kasadministratie
 • Jaarrekening en tussentijdse rapportages
 • Online boekhouden (via Exact Online)
 • Aangifte omzetbelasting en eventueel suppletie aangifte omzetbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting voor B.V.'s
 • Jaarlijkse deponering Kamer van Koophandel voor B.V.'s

Salarisadministratie

 • Verwerken lonen en salarisstroken
 • Arbeidsovereenkomsten opstellen
 • Aangifte Loonheffingen
 • Aangifte pensioenfondsen
 • Verzorgen jaaropgaven voor personeel
 • Correspondentie naar uitvoeringsinstellingen
 • Ziekmeldingen Arbodienst
 • Werkkostenregeling (WKR)

Overige adviezen

 • Bedrijfsfinanciering
 • Bedrijfsovername
 • Begeleiden en adviseren startende ondernemers
 • Personeelsadvies

Vrijblijvende afspraak

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op ons vakgebied? Neem contact met ons op! Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt en verplicht u verder tot niets.

Contactgegevens

Kuijpers Administraties & Belastingen
Burg. Cortenstraat 37
6226 GP Maastricht

Telefoon: 043-3635111
E-mail: info@kuijpersadministraties.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (Buiten kantooruren ook mogelijk op afspraak)

U kunt de gehele dag gratis parkeren in de hele buurt

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14617270.

Privacy verklaring

Wie is de klant

De klant is degene met wie ons kantoor een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant, diens familie of diens medewerkers worden verwerkt.

Geen klant maar we hebben wel persoonlijke gegevens van u

Naast onze klanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van leads, leveranciers, relaties, sollicitanten en onze eigen medewerkers. De bepalingen die hieronder staan zijn ook van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij verwerken van deze personen.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG?

Kuijpers Administraties & Belastingen verwerkt o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat ermee gebeurt, dan blijft de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is veelal het geval indien wij de salarisadministratie verwerken voor de klant. In de meeste andere gevallen is ons kantoor verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer geboortedatum en BSN. Deze hebben wij nodig voor verzorgen belastingaangiften, toeslagen, salarisadministratie en is vanuit de wet verplicht om te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De WWFT ( Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme ) verplicht ons om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Vertrouwelijkheid en geheimhouding van inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoorden genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, doeleinden en risico's van de verwerking.

Slotbepalingen

Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen.

eze privacyverklaring maakt deel uit van onze opdrachten tot dienstverlening en zijn daarmee bindend voor partijen. Deze privacyverklaring gaat boven de bepalingen in onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.

Contact

Voor vragen over rechten en de manier waarop Kuijpers Administraties & Belastingen met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail info@kuijpersadministraties.nl een informatieverzoek worden ingediend.